Naši psi

Radek Fuksa

Sportovní a služební kynologie

Radek Fuksa

Jmenuji se Radek Fuksa a kynologií se zabývám již od roku 1972, tedy od mých devíti let. Od té doby jsem vycvičil mnoho psů, s nimiž jsem složil řadu zkoušek, o čemž svědčí udělení Odznaku vzorného výcvikáře 1. stupně Českým kynologickým svazem v roce 2001, a absolvoval mnoho závodů na krajských i celorepublikových úrovních. Mými největšími úspěchy ve sportovní kynologii byly medailové umístění na Mistrovství mládeže ČR a posléze také několik umístění v TOP10 na výběrových soutěžích a na Mistrovstvích ČR IPO3.


Radek Fuksa

Za tyto úspěchy jsem vděčný mým psům, se kterými jsem prožíval potěšení při výcviku. Jedním z nich je Argo z Trávníčkova dvora, se kterým jsem absolvoval a vyhrál několik soutěží krajského charakteru, a z republikového charakteru bych zmínil 5x účast na výběrových soutěžích na MS FCI a MR IPO3 (2001 – 2005) a 4x účast na Mistrovství ČR IPO3. Dále mezi jeho úspěchy patří vykonané zkoušky IPO 3, SchH 3, ZVV 3, ZPO 2 a FH 1.


Další pes, se kterým jsem absolvoval mnoho soutěží celorepublikového charakteru, je jeho syn Chris z Větrného vrchu. Ten si může zapsat úspěchy v účasti na výběrových soutěžích na MS FCI a MR IPO3 (2008 – 2010) a hlavně účast na Mistrovství ČR IPO3, na Mezinárodním mistrovství ČKNO a na Mistrovství MSKS dle IPO3. Jeho vykonané zkoušky jsou IPO 3, SchH 3, SchH-A.


A další pes, se kterým jsme společně cvičili a závodili, je Romko Favory Cross - účastník výběrových soutěží (2011 – 2013) a dvojnásobný účastník Mistrovství MSKS dle IPO3. A splněné zkoušky IPO 3, SchH 3, SchH-A a BH.


Radek Fuksa

Kromě výcviku se zabýváme chovem německých ovčáků. V naší mezinárodně chráněné chovatelské stanici ČMKU / FCI „z Hané“ jsme odchovali během let 2007 – 2021 ve 27 vrzích „A–Z“ naší první abecedy celkem 162 štěňat německých ovčáků (76 psů a 86 fen). V roce 2021 jsme tak započali druhou abecedu v chovu německých ovčáků. Štěňata odchovaná v naší chovatelské stanici „z Hané“ jsou vhodná pro služební i sportovní využití, ale i jako společník i spolehlivý ochránce vaší rodiny a majetku. Mé poděkování patří mojí rodině - manželce Renatě a především naší dceři Romaně za veškerou péči o štěňátka z naší chovatelské stanice „z Hané“.


Za mé počátky služební kynologie považuji absolvování Poddůstojnické školy psovodů v Libějovicích v letech 1982 – 1984. Tato škola mně dala nejen mnoho teoretických, ale i praktických zkušeností. I v průběhu této doby jsem vycvičil několik vojenských psů z CHS „z Pohraniční stráže“. Zde jsem také zaznamenal řadu úspěchů ve výcviku a ve výchově mladých psovodů, za což jsem byl odměněn několika odznaky vzorný výcvikář a odznakem nejvyšším - třídnost specialisty.


Radek Fuksa

Celkem 30 let jsem sloužil u Policie České republiky. Služebně jsem byl zařazen pod Policejním prezidiem České republiky, Ředitelstvím služby pořádkové policie, Odborem služební kynologie a hipologie.


mjr. Radek Fuksa

Prvních 20 let u PČR (v letech 1994 – 2014) jsem pracoval ve Výcvikovém středisku psovodů a služebních psů Policie ČR v Dobroticích. Za tuto dobu jsem vychoval a vycvičil několik stovek služebních psů a psovodů začátečníků ale i specialistů. Každoročně jsem posuzoval práci policistů se služebními psy jako rozhodčí na Mistrovství Policie České republiky psovodů a služebních psů. A pravidelně jsem byl delegován jako rozhodčí pro posuzování pachových prací nejvyšší kategorie na Stopařském přeboru v Novém Malíně.


A posledních 10 let u PČR, tedy od roku 2014 až do konce svého služebního působení jsem pracoval jako vedoucí Chovatelské stanice služebních psů Policie ČR, která byla zpočátku umístěna v Domažlicích a v roce 2018 byla přestěhována do Prackovic nad Labem. V Chovatelské stanici služebních psů Policie ČR se na dvou desítkách chovných služebních fen odchovávalo okolo 100 policejních štěňat ročně. Všechna štěňata, která se narodila v této chovatelské stanici, mají za svým jménem uveden název CHS „od Policie České republiky“. Tato štěňata jsou následně využívána ve službě u Policie ČR na jednotlivých Krajských ředitelstvích policie a u Služby cizinecké policie. Za mého vedení Chovatelské stanice služebních psů PČR v Prackovicích nad Labem mimojiné došlo k historicky prvnímu předání policejních štěňat Generálnímu ředitelství Vězeňské služby ČR - video1 a video2. A po dobu působení na Chovatelské stanici služebních psů PČR jsem spolupracoval s představiteli policejních sborů a služební kynologie jednotlivých členských států Evropské Unie, ale i např. Moldávie, Albánie, v neposlední řadě však také Argentiny a Mexika.


V roce 2015 jsem z rukou ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky plk. Martina Hrinka obdržel "Medaili služby pořádkové policie". Za největší úspěch považuji a velmi si vážím ocenění "Medaile policejního prezidenta za dlouhodobé a zvlášť příkladné úsilí vynaložené k budování a prosazování dobrého jména Policie České republiky a její vzornou reprezentaci", kterou jsem převzal z rukou policejního prezidenta genmjr. Martina Vondráška v roce 2023.


mjr. Radek Fuksa

V roce 2019 jsem se podílel na projektu Policie ČR a Televize Nova v pořadu Snídaně s Novou Snídaňové štěně, které se narodilo a odchovalo v Chovatelské stanici služebních psů Policie ČR Prackovice nad Labem. Některá videa jsou ke zhlédnutí zde video1, video2, video3. V roce 2019 jsem taktéž spolupracoval při natáčení pořadu České televize Pozor! Státní hranice. Mimo jiné jsem několikrát spolupracoval při natáčení reportáží pro zpravodajství TV Nova a CNN Prima News, nebo pořadu Prima mazlíček na TV Prima, či přímých přenosů na TN Live.
Motto: „Kynologie jako vědní obor je ve své podstatě tak složitá, že jen hlupákovi se může zdát, že ji zcela pochopil.“TOPlist