Radek Fuksa

Sportovní kynologie

Fuksa Radek Naši psi

Jmenuji se Radek Fuksa a kynologií se zabývám již od roku 1972 tehdy jako devítiletý chlapec. Od té doby jsem vycvičil mnoho psů, s nimiž jsem složil řadu zkoušek, o čemž svědčí udělení Odznaku vzorného výcvikáře 1. stupně Českým kynologickým svazem v roce 2001, a absolvoval mnoho závodů na krajských i celorepublikových úrovních. Zatím mými největšími úspěchy byly medailové umístění na Mistrovství mládeže ČR a také několik umístění v TOP10 na výběrových soutěžích a na Mistrovstvích ČR IPO3.

V letech 1982 – 1984 jsem absolvoval Poddůstojnickou školu psovodů v Libějovicích. Tato škola mně dala nejen mnoho teoretických, ale i praktických zkušeností. I v průběhu této doby jsem vycvičil několik vojenských psů. Zde jsem také zaznamenal řadu úspěchů ve výcviku a ve výchově mladých psovodů, za což jsem byl odměněn několika odznaky vzorný výcvikář a odznakem nejvyšším - třídnost specialisty.

mjr. Radek Fuksa

V letech 1994 – 2014 jsem pracoval ve Výcvikovém středisku psovodů a služebních psů Policie ČR v Dobroticích. Za tuto dobu jsem vychoval a vycvičil několik stovek služebních psů a psovodů začátečníků ale i specialistů.

V letech 2014 – 2018 jsem pracoval jako vedoucí Chovatelské stanice služebních psů Policie ČR v Domažlicích, kde se ročně odchovalo okolo 100 štěňat německých ovčáků, kteří jsou následně využíváni ve službě u PČR.

mjr. Radek Fuksa

V roce 2018 se Domažlická CHS přestěhovala do Prackovic, kde v současnosti pokračuji jako vedoucí Chovatelské stanice služebních psů Policie ČR Prackovice nad Labem.

V roce 2019 jsem se podílel na projektu Policie ČR a Televize Nova v pořadu Snídaně s Novou Snídaňové štěně, které se narodilo a odchovalo v Chovatelské stanici služebních psů Policie ČR Prackovice nad Labem. Některá videa jsou ke zhlédnutí zde video1, video2, video3, video4, video5, video6.

mjr. Radek Fuksa

Chovem německých ovčáků se mimo policejní chov zabýváme i soukromě. Mé poděkování patří mé rodině - manželce Renatě a především naší dceři Romaně za veškerou péči o štěňátka z naší chovatelské stanice „CHS z Hané“.

Z posledních let bych vzpomněl největší úspěchy a potěšení s výcvikem psa Argo z Trávníčkova dvora, se kterým jsem absolvoval a vyhrál několik soutěží krajského charakteru, a z republikového charakteru bych zmínil 5x účast na výběrových soutěžích na MS FCI a MR IPO3 (2001 – 2005) a 4x účast na Mistrovství ČR IPO3. Dále mezi jeho úspěchy patří vykonané zkoušky IPO 3, SchH 3, ZVV 3, ZPO 2 a FH 1.

Další pes, se kterým jsem absolvoval pár soutěží celorepublikového charakteru, je jeho syn - Chris z Větrného vrchu. Ten si může zapsat úspěchy v účasti na výběrových soutěžích na MS FCI a MR IPO3 (2008 – 2010) a hlavně účast na Mistrovství ČR IPO3, na Mezinárodním mistrovství ČKNO a na Mistrovství MSKS dle IPO3. Jeho vykonané zkoušky jsou: IPO 3, SchH 3, SchH-A.

mjr. Radek Fuksa

A zatím poslední pes, se kterým jsme společně cvičili a závodili, je Romko Favory Cross - účastník výběrových soutěží (2011 – 2013) a dvojnásobný účastník Mistrovství MSKS dle IPO3. A splněné zkoušky IPO 3, SchH 3, SchH-A a BH.Motto: „Kynologie jako vědní obor je ve své podstatě tak složitá, že jen hlupákovi se může zdát, že ji zcela pochopil.“TOPlist