Radek Fuksa

Sportovní kynologie

Fuksa Radek

Jmenuji se Radek Fuksa a kynologií se zabývám od roku 1972. Po dobu těchto let jsem vycvičil mnoho psů, s nimiž jsem složil řadu zkoušek, o čemž svědčí udělení Odznaku vzorného výcvikáře 1. stupně Českým kynologickým svazem v r. 2001, a absolvoval mnoho závodů na krajských i celorepublikových úrovních. Zatím mým největším úspěchem bylo medailové umístění na Mistrovství mládeže ČR. Na svůj opravdu největší úspěch ale stále čekám.

V letech 1982 – 1984 jsem absolvoval Poddůstojnickou školu psovodů v Libějovicích. Tato škola mně dala nejen mnoho teoretických, ale i praktických zkušeností. I v průběhu této doby jsem vycvičil několik vojenských psů. Zde jsem také zaznamenal řadu úspěchů ve výcviku a ve výchově mladých psovodů, za což jsem byl odměněn několika odznaky vzorný výcvikář a odznakem nejvyšším - třídnost specialisty.

Naši psi

V letech 1994 – 2014 jsem pracoval ve Výcvikovém středisku psovodů a služebních psů PČR v Dobroticích. Za tuto dobu jsem vychoval a vycvičil několik stovek psů a psovodů začátečníků, ale i specialistů.

Od roku 2014 pracuji jako vedoucí Chovatelské stanice služebních psů Policie ČR v Domažlicích.


CMKU

Z posledních let bych vzpomněl největší úspěchy a potěšení s výcvikem psa Argo z Trávníčkova dvora, se kterým jsem absolvoval a vyhrál několik soutěží krajského charakteru, a z republikového charakteru bych zmínil 5x účast na výběrových soutěžích na MS FCI a MR IPO3 (2001 – 2005) a 4x účast na Mistrovství ČR IPO3. Dále mezi jeho úspěchy patří vykonané zkoušky IPO 3, SchH 3, ZVV 3, ZPO 2 a FH 1.

Další pes, se kterým jsem absolvoval pár soutěží celorepublikového charakteru, je jeho syn - Chris z Větrného vrchu. Ten si může zapsat úspěchy v účasti na výběrových soutěžích na MS FCI a MR IPO3 (2008 – 2010) a hlavně účast na Mistrovství ČR IPO3, na Mezinárodním mistrovství ČKNO a na Mistrovství MSKS dle IPO3. Jeho vykonané zkoušky jsou: IPO 3, SchH 3, SchH-A.

A zatím poslední pes, se kterým jsme společně cvičili a závodili, je Romko Favory Cross - účastník výběrových soutěží (2011 – 2013) a dvojnásobný účastník Mistrovství MSKS dle IPO3. A splněné zkoušky IPO 3, SchH 3, SchH-A a BH.Motto: „Kynologie jako vědní obor je ve své podstatě tak složitá, že jen hlupákovi se může zdát, že ji zcela pochopil.“TOPlist