Radek Fuksa

Sportovní kynologie

Fuksa Radek Naši psi

Jmenuji se Radek Fuksa a kynologií se zabývám již od roku 1972 tehdy jako devítiletý chlapec. Od té doby jsem vycvičil mnoho psů, s nimiž jsem složil řadu zkoušek, o čemž svědčí udělení Odznaku vzorného výcvikáře 1. stupně Českým kynologickým svazem v roce 2001, a absolvoval mnoho závodů na krajských i celorepublikových úrovních. Zatím mými největšími úspěchy byly medailové umístění na Mistrovství mládeže ČR a také několik umístění v TOP10 na výběrových soutěžích a na Mistrovstvích ČR IPO3.

V letech 1982 – 1984 jsem absolvoval Poddůstojnickou školu psovodů v Libějovicích. Tato škola mně dala nejen mnoho teoretických, ale i praktických zkušeností. I v průběhu této doby jsem vycvičil několik vojenských psů. Zde jsem také zaznamenal řadu úspěchů ve výcviku a ve výchově mladých psovodů, za což jsem byl odměněn několika odznaky vzorný výcvikář a odznakem nejvyšším - třídnost specialisty.

mjr. Radek Fuksa

V letech 1994 – 2014 jsem pracoval ve Výcvikovém středisku psovodů a služebních psů Policie ČR v Dobroticích. Za tuto dobu jsem vychoval a vycvičil několik stovek služebních psů a psovodů začátečníků ale i specialistů.

V letech 2014 – 2018 jsem pracoval jako vedoucí Chovatelské stanice služebních psů Policie ČR v Domažlicích, kde se ročně odchovalo okolo 100 štěňat německých ovčáků, kteří jsou následně využíváni ve službě u PČR.

mjr. Radek Fuksa

Od roku 2018 až doposud pracuji jako vedoucí Chovatelské stanice služebních psů Policie ČR Prackovice nad Labem, kam se přestěhovala Domažlická chovatelská stanice.

V roce 2019 jsem se podílel na projektu Policie ČR a Televize Nova v pořadu Snídaně s Novou Snídaňové štěně, které se narodilo a odchovalo v Chovatelské stanici služebních psů Policie ČR Prackovice nad Labem. Některá videa jsou ke zhlédnutí zde video1, video2, video3.

mjr. Radek Fuksa

Chovem německých ovčáků se mimo policejní chov zabýváme i soukromě. Mé poděkování patří mé rodině - manželce Renatě a především naší dceři Romaně za veškerou péči o štěňátka z naší chovatelské stanice „CHS z Hané“.

Z posledních let bych vzpomněl největší úspěchy a potěšení s výcvikem psa Argo z Trávníčkova dvora, se kterým jsem absolvoval a vyhrál několik soutěží krajského charakteru, a z republikového charakteru bych zmínil 5x účast na výběrových soutěžích na MS FCI a MR IPO3 (2001 – 2005) a 4x účast na Mistrovství ČR IPO3. Dále mezi jeho úspěchy patří vykonané zkoušky IPO 3, SchH 3, ZVV 3, ZPO 2 a FH 1.

Další pes, se kterým jsem absolvoval pár soutěží celorepublikového charakteru, je jeho syn - Chris z Větrného vrchu. Ten si může zapsat úspěchy v účasti na výběrových soutěžích na MS FCI a MR IPO3 (2008 – 2010) a hlavně účast na Mistrovství ČR IPO3, na Mezinárodním mistrovství ČKNO a na Mistrovství MSKS dle IPO3. Jeho vykonané zkoušky jsou: IPO 3, SchH 3, SchH-A.

mjr. Radek Fuksa

A zatím poslední pes, se kterým jsme společně cvičili a závodili, je Romko Favory Cross - účastník výběrových soutěží (2011 – 2013) a dvojnásobný účastník Mistrovství MSKS dle IPO3. A splněné zkoušky IPO 3, SchH 3, SchH-A a BH.Motto: „Kynologie jako vědní obor je ve své podstatě tak složitá, že jen hlupákovi se může zdát, že ji zcela pochopil.“TOPlist