Argo z Trávníčkova dvora

In memoriam

Odešel z tohoto světa, ne však z našich srdcí! Odešel do psího nebe, pes s velikou duší, pes s obrovským srdcem… Argo z Trávníčkova dvora

10.7.1996 - 8.9.2009
Kdo měl někdy psa, bude na něj vzpomínat asi po celý život. V těch vzpomínkách si člověk vybavuje i sebe: jak se stával lepším, jak ho zušlechťovala péče, kterou poskytoval tvoru, jenž mu byl bezmezně oddán a za svou věrnost nic nevyžadoval… Nejlepší místo, kam pochovat svého psa, je srdce pána…