Romko Favory Cross

In memoriam

Odešel z tohoto světa, ne však z našich srdcí! Odešel do psího nebe, pes s velikou duší, pes s obrovským srdcem…
Romko Romko
29. 8. 2015 odešel za duhový most pan pes s vynikající povahou - Romko Favory Cross (16. 9. 2004 - 29. 8. 2015). Odpočívej v pokoji, kamaráde!
Kdo měl někdy psa, bude na něj vzpomínat asi po celý život. V těch vzpomínkách si člověk vybavuje i sebe: jak se stával lepším, jak ho zušlechťovala péče, kterou poskytoval tvoru, jenž mu byl bezmezně oddán a za svou věrnost nic nevyžadoval… Nejlepší místo, kam pochovat svého psa, je srdce pána…