UCHOVNĚNÍ NĚMECKÉHO OVČÁKA


Německý ovčák má ze všech plemen chovaných u nás nejtěžší a nejobsáhlejší podmínky chovnosti.

K chovnosti je nutná:


a) Plnochrupost

Vyřazující nedostatky v chrupu - chybění jiných, nebo více než 2xM3,1xP1+1xM3, 2xP1.
U psů, u nichž se dá původní existence zubu či zubů prokázat, je potřeba posouzení a přiznání plnochruposti (dle RTG snímku): MVDr. Rudolf Mac, Prostřední 417, 76502 Otrokovice - tel: 777 133 832. Vyjádření MVDr. Mace se zasílá s průkazem původu psa a se žádostí ke schválení předsednictvu ČKNO, které informuje plemennou knihu o svém stanovisku.


b) Určitý stupeň RTG DKK i DLK

RTG dysplazie kyčelních kloubů (HD) a loketních kloubů (ED). U německých ovčáků se RTG provádí od věku 12 měsíců.
V ČR – max. II. stupeň dysplazie v jakékoli kombinaci (2/1, 0/2, 2/2 a podobně).
Z Německa, Rakouska – se uznává výsledek (normal, fast normal, noch zugelassen).

Vysvětlivky:
A - normal - 0/0 (negativní)
B - fast normal - 1/1, 0/1, 1/0 (lehké postižení)
C - noch zugelassen - 2/2, 2/0, 2/1, 1/2, 0/2 (těžší postižení)
Ostatní písmena jako D - 3/3 se v rodokmenech již nevyskytují, protože jsou vyřazující z chovu.

Uznává se nejlepší hodnocení za předpokladu, že jedinec není v žádné uznávané zemi vyřazen z chovu. Veterinární lékař zasílá snímky k vyhodnocovateli sám. Po obdržení výsledku pak majitel psa pošle potvrzení o rtg vyšetření i s společně s PP k zápisu na Plemennou knihu.
Vyhodnocovatel: MVDr. Milan Snášil, CSc., Podveská 20, 624 00 Brno - tel: 549 251 419, 605 813 955.
Adresa plemenné knihy: Plemenná kniha ČKNO, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 - tel: 266 722 254, 773 433 475.


c) Výstava (kde je střelba)

Výstava pořádaná ČKNO, popř. výstava německá, rakouská, slovenská, posouzená rozhodčími ČKNO, SV a SÚCHNO. Výstavní ocenění nejméně „dobrý“ dosažené ve třídě mladých, dospívajících nebo ve třídě pracovní; získané na výstavě oblastní, krajské nebo klubové. Pro účely chovnosti se neuznávají výstavy Národní a Mezinárodní.
Pes musí mít na výstavách ČKNO již ve třídě dospívajících RTG zapsán v PP.

Třída dorostu (6 - 12 měsíců) – známka VN (velmi nadějná), N (nadějná).
Třída mladých (12 - 18 měsíců) – známka VD (velmi dobrá), D (dobrá).
Třída dospívajících (18 - 24 měsíců) - známka VD (velmi dobrá), D (dobrá).
Třída pracovní (nad 24 měsíců - 8 let) - známka V (výborná), VD (velmi dobrá), D (dobrá).
Třída veteránů (nad 8 let) - známka V (výborná), VD (velmi dobrá), D (dobrá).


d) Zkouška z výkonu

Ve všech druzích chovu je podmínkou složená všestranná zkouška (tzn. stopa, poslušnost, obrana) nejméně I. stupně - ZVV nebo IPO / IGP. Mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů z Německa, Rakouska a Slovenska (zkouška může být uznána pouze při posouzení rozhodčím ČKS, MSKS, SV nebo ZŠK).


e) DNA

Od 1. 1. 2009 je podmínkou u nově zařazených zvířat do chovu potvrzený odběr vzorku krve pro určení identity DNA zapsaný v PP.

Veterinární lékař zasílá vzorek do laboratoře v Německu. Po výzvě a úhradě obdržené faktury (aktuální výše poplatku za analýzu je 79 euro + bankovní poplatek) posílá majitel PP k zápisu na SV.
Zápis „DNA“ (uložení profilu jedince do databáze), „DNA gpr.“ (rodiče potvrzeni dle PP).

Pro DNA vyhodnocené v Německu platí adresa pro zasílání vzorků DNA do SRN: Generatio sol. GmBh, Blumenstr. 49, 691 15 Heidelberg, Deutschland.
Pro odběr krve a následné zaslání k analýze a archivaci na SV do Německa jsou nasmlouvány následující pracoviště:

1. Chotěboř, MVDr. Otakar Meloun, Nad Hliništěm 271 - tel: 569 623 011, 603 534 641.

2. Český Brod, MVDr. Otakar Novák, Klučovská 128 - tel: 321 622 460.

3. Krchleby, MVDr. Milan Decker, Krchleby 44 - tel: 379 492 722, 728 665 140.

4. Kroměříž, MVDr. Karel Chvátal, Kojetínská 1347 - tel: 573 337 809, 775 742 809.

5. Hulín, MVDr. Tomáš Žák, Zahradní 897/5 - tel: 773 621 424.

6. Havířov, MVDr. Josef Polák, Dělnická 59 - tel: 596 440 607.

7. Opava, MVDr. Marek Pepřík, Nádražní okruh 35 - tel: 553 622 314.

8. Horky, Veterinární klinika Horky, Horky n. Jizerou 19 - tel: 326 329 533.

9. Bohumín, MVDr. Novák Martin, Nerudova 1040 - tel: 596 012 146.

10. Český Těšín - MVDr. Stanislav Cieciala, Frýdecká 1876 - tel: 558 736 474.

11. Dolní Lutyně - MVDr. Stanislav Cieciala, Na Výšině 1002 - tel: 596 530 155.

12. Malešovice - MVDr. Naděžda Hrdinová, Malešovice 67 - tel: 603 174 036.

13. Sokolov - MVDr. Tomáš Černý, Lipová 2266 - tel: 602 479 493.

14. Vyškov - MVDr. Jana Čábelková, Sportovní 2a - tel: 734 251 500.

15. Praha - MVDr. Jan Vácha, Werichova 947 - tel: 251 681 177.

16. Hlučín - MVDr. Petr Gajdošík, Vinohradská 62 - tel: 602 712 889.

17. Písková Lhota - VetPro, spol. s r.o., Spojovací 50 - tel: 321 622 002.

18. Hukvaldy - MVDr. Jarmila Lenertová, Krnalovice 3 - tel: 606 658 555.

19. Studénka - MVDr. Oldřich Pěnkava, Butovická 10 - tel: 702 117 822.

20. Karlovy Vary - MVDr. Zuzana Cihlářová, Kpt. Jaroše 318/4 - tel: 604 253 154.

21. Prackovice nad Labem - Chovatelská stanice služebních psů, Prackovice nad Labem 113 - tel: 974 803 000.


f) Bonitace

Bonitace, kde pes musí prokázat svoji odvahu zkouškou povahy. Bonitováni mohou být pouze němečtí ovčáci, kteří jsou zapsáni v Plemenné knize klubu. V den bonitace musí dosáhnout stáří nejméně 18 měsíců.

Podmínky pro účast na bonitaci:
- RTG DKK a RTG DLK zapsané v PP,
- DNA vyhodnocené v ČR nebo Německu a zapsané v PP,
- výstava (známka: výborná, velmi dobrá nebo dobrá) získaná na výstavě oblastní, krajské nebo klubové, výsledek zapsaný ve výkonnostní knížce,
- zkouška z výkonu všestranná nejméně I. stupně (tzn. ZVV 1 nebo IPO 1 / IGP 1), výsledek zapsaný ve výkonnostní knížce,
- členství v klubu ČKNO.

Průběh bonitace:
- zkouška povahy,
- zkouška za použití poplašné pistole,
- zkouška odvahy a bojovnosti,
- velikost a hmotnost,
- předvedení v postoji a pohybu,
- výsledek a potvrzení.

Výsledek bonitace:
- výběrový chov - "červené" průkazy původu
- kontrolovaný chov – barevně odlišené PP od výběrového chovu

a) Výběrový chov:
I. třída chovnosti - tuto třídu je možné zadat jen prvotřídnímu jedinci bez exteriérových vad.
II. třída chovnosti - jedinci s malými exteriérovými vadami, např. výška + 2cm.
Pro obě tyto třídy je nutné předvést na bonitaci přesvědčivý výkon psa na zkoušce povahy.
V tomto druhu chovu může fena odchovat 2x ročně celý vrh. Feny s doživotní chovností, starší 8 let, mohou odchovat ještě jeden vrh.

b) Kontrolovaný chov:
Jedinci, kteří mají kromě bonitace splněny všechny podmínky chovnosti, jsou zařazeni v kontrolovaném chovu.
V tomto druhu chovu může fena odchovat 1x do roka celý vrh, dovršením osmi let věku chovnost končí.

Bonitační kód:

Celkový vzhled:
1- zcela netypický vzhled bastarda (vyřazuje z chovu)
2- příliš lehký, chrtovitý (vyřazuje z chovu)
3- malý pod hranicí určenou standardem (vyřazuje z chovu)
4- požadovaná síla, hmotnost, ušlechtilost (výška: psi 60-62cm, feny 55-57cm)
5- požadovaná síla, hmotnost, ušlechtilost (výška: psi 63-65cm, feny 58-60cm)
6- výška v mezích standardu, ale hrubší a méně ušlechtilý
7- přerostlý, ale souměrně stavěný, odpovídající mohutností i ušlechtilostí (jen 2. třída chovnosti, 1.třída není možná)
8- příliš těžký a málo ušlechtilý (vyřazuje z chovu)
9- hrubý, flegmatický (vyřazuje z chovu)

Znaky plemenné příslušnosti:
A- jemná hlava (vyřazuje z chovu psa nikoliv fenu)
B- strmé úhlení př. končetin (pouze v kombinaci s kódem E psy i feny)
C- rovná, krátká záď
D- sražená záď
E- strmé úhlení pánevních končetin (vyřazuje jen psy)
F- krátká stehenní kost
G- neúplný chrup (kód se zadává u jekéhokoliv chybějícího zubu)
H- vada skusu (vyřazuje z chovu psy i feny)
J- správný výraz NO, výborně zaúhlený
K- dlouhý hřbet
L- příliš dlouhý hřbet
M- kvadratický
N- mělký hrudník
O- světlé oko
P- těžší hlava
R- vadný ocas
S- příliš poddajné vazy
T- ztráta pigmentu
U- vlkošedý, světlé znaky
V- vlkošedý, tmavé znaky
W- vadné uši (vyřazuje psy i feny pokud je zvýrazněno WW - příliš měkké, vykloněné, padající, deformace)
Q- sytý pigment
I- černý, světlé znaky
X- černý, tmavé znaky
Y- celočerný
Z- dlouhá srst

Zkouška povahy:
1- výrazný - pes provedl na bonitaci razantní zákrok, vyrovnaný, sebevědomý
2- dobrý - pes zákrok provedl, ale s malou razancí a sebejistotou
3- dostatečný - na hranici vyřazení z chovu, ale ještě připuštěn do chovu

P - pouští
N - nepouští


Z chovu jsou vyřazeni psi postižení následujícími vadami:
- výrazné nedostatky ve stavbě těla
- kohoutková výška - psi nedorostlí nebo přerostlí
- vady varlat
- vady skusu
- nedostatky v chrupu: chybění jiných nebo více než 2xM3,1xP1+1xM3, 2xP1
- výraznější vada pigmentace
- otevřená srst
- plachost při střelbě
- povahová a nervová slabost, kousavost
- s nepřípustným stupněm dysplazie kyčelních a loketních klubů
- deformace ušních boltců nebo ocasu
- zrůdné změny
- rozdělení svalu "musculus pectineus"